Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Όχι το Νερό...

Water... Save it!
Το νερό δεν είναι προϊόν ούτε ανήκει στο κράτος για να το πουλήσει. Είναι αγαθό συνυφασμένο με την ανθρώπινη ζωή και το κράτος απλά είναι ο εγγυητής πως το αγαθό αυτό δεν θα το στερηθεί κανείς πολίτης του.Δεν θα κουραστώ να το λέω: Μακρυά τα χέρια από το Νερό. Πουλήστε ότι θέλετε, ιδιωτικοποιείστε την ενέργεια, τις μεταφορές, τη δημόσια γη, μακάρι και την εκκλησιαστική περιουσία. Μην ακουμπάτε το νερό. Ο αέρας και το νερό συνιστούν όρους ύπαρξης του ανθρώπου. Δεν είναι προϊόντα, δεν μπορεί να μπαίνουν υπό ατομική ιδιοκτησία κανενός! Στη Λατινκή Αμερική που προχώρησαν σε ιδιωτικοποιήσεις των υδάτινων πόρων και της διανομής του νερού, σπείρανε την εξαθλίωση. Ας μην το επιτρέψουμε αυτό!..
Δημοσίευση σχολίου